Valet er enkelt!

Vel eFaktura og/eller Avtalegiro på til dømes kommunale avgifter, barnehage og SFO, og få full kontroll
over rekningsbetalinga di!

Det er genialt!

Kva er eFaktura?​

Med eFaktura får du rekningane ferdig utfylt rett i nettbanken.

Du slepp å tasta lange KID- og kontonummer når du skal betale rekninga. Det einaste du treng å gjere er å godkjenne betalinga.

 Du kan enkelt endre beløp og forfallsdato, og du kan òg velje å få varsel på e-post kvar gong du får ei rekning i nettbanken.

  


 


 

Ynskjer du meir informasjon
om eFaktura
?

Klikk her >


 

Ulike måtar å få eFaktura på:

Inngå avtale no!
Tilbod i nettbanken
Ta kontakt med din bank

Inngå avtale no!

Klikk her

Logg inn for å sjå kva rekninger du kan betale med eFaktura.
( Hugs BankID/BankID på mobil)

Tilbod i nettbanken

I nettbanken din har du høve til å automatisk godta eFaktura frå alle føretak som tilbyr tenesta og som ein har eit kundetilhøve til.

Finn eFaktura-tenesta i nettbanken for å velja eFaktura som digitalt førstevalg for faktura.

Ta kontakt med din bank

Kontakt banken din direkte for å opprette eFaktura.

Kva er AvtaleGiro?

 Med AvtaleGiro kan du automatisk betale dei faste rekningane dine. Banken syt for at rekningane vert betalt direkte frå konto på forfall. Du har full oversikt og kontroll over rekningane sjølv og AvtaleGiro-trekkene blir trekt automatisk.


Ynskjer du meir informasjon
 om AvtaleGiro?

Klikk her

Det finst fleire måtar å kome i gang med AvtaleGiro:

Opprett avtale no!
Tilbod i nettbanken
Ta kontakt med din bank

Opprett avtale no!

Klikk her - inngå avtale

Logg inn for å sjå kva rekninger du kan betale med AvtaleGiro.
( Hugs BankID/BankID på mobil)

Tilbod i nettbanken

Du får spørsmål om å opprette AvtaleGiro i nettbanken på dei rekningane du kan betale med AvtaleGiro. Ved å takke ja blir avtala oppretta og du får melding når den trår i kraft.

Ta kontakt med din bank

Kontakt banken din direkte for å opprette AvtaleGiro

Desse  kommunane er med i kampanjen: